Drafting IT Contracts That Work – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA

Data konferencji: 2023-09-07
Data nadsyłania abstraktów: 1 września, 2023
Miejsce konferencji: Zoom
Organizator: Center for American Studies
Opłata konferencji: 249
Publikacja pokonferencyjna: nie
Center for American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie pt. “𝐃𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐓 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐬 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐤” z doświadczonym amerykańskim prawnikiem – autorem “Chester’s Guide to International Business Law” – Jimem Chesterem.
Żyjemy w świecie dynamicznie rozwijających się technologii. Umiejętność sporządzania tzw. “umów IT” (np. na wykonanie strony internetowej, aplikacji, oprogramowania, algorytmu czy bazy danych) stała się niezbędnikiem w instrumentarium nowoczesnego prawnika.
Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Ci skuteczniejszą obsługę prawną klientów z branży IT i ich kontrahentów, jak również innych branż w których powszechne jest stosowanie zaawansowanego oprogramowania i technologii (e-commerce, big data, ochrona prywatności, krypto-aktywa, bankowość elektroniczna, fin-tech i wiele innych).
Mimo, że kurs ma na celu nauczenie Cię terminologii i sporządzania umów IT w języku angielskim, uniwersalne umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą Ci lepiej sporządzać tego typu umowy także w języku polskim.
🗓 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie odbędzie się w czasie rzeczywistym 7 września (czwartek) 2023 r. w godzinach 17:30-20:30 online na platformie Zoom. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania prowadzącemu pytań.
📌𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Kurs ten wyposaży Cię w szereg uniwersalnych umiejętności niezbędnych w toku sporządzania umów IT – niezależnie od lokalizacji geograficznej obsługiwanego klienta.
Nauczysz się:
– Tworzenia słowniczka zdefiniowanych pojęć (Defined Terms), które stanowią podstawowe elementy każdej umowy IT.
– Redagowania merytorycznych postanowień umownych, które mają fundamentalne znaczenie dla zabezpieczenia interesów klienta, w tym zwłaszcza praw własności intelektualnej.
– Kreowania równowagi negocjacyjnej i alokacji ryzyka oraz procesu dochodzenia do porozumienia między kontrahentami.
– Sporządzania umów IT w sposób jasny, precyzyjny i efektywny.
– Zapobiegania sporom sądowym i prewencyjnej ochrony przedsiębiorstwa klienta przed niepotrzebnymi stratami wynikającymi ze źle skonstruowanej umowy IT.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
1. Overview and Peculiarities of Contracts in the Information Technology (IT) Sector
2.Defined Terms
3. Engagement and Statements of Work
4. Software and Documentation
5. Services, Delivery and Support
6. Fees and Invoices
7. Intellectual Property Rights and Licenses
8. Term of Agreement and Termination
9. Representations
10. Performance Warranty
11. Miscellaneous Terms
12. Form of Statements of Work
13. Conclusion and a Questions & Answers (Q&A) Session with Attorney Jim Chester
📕𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Uczestnicy otrzymają zestaw przydatnych materiałów, które można wykorzystać do nauki własnej po zakończeniu kursu.
👨‍🏫𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
Profesor Jim Chester jest doświadczonym prawnikiem reprezentującym klientów na styku technologii i biznesu. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zakresie prawa gospodarczego (tworzenie spółek, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe transakcje handlowe i transfery technologiczne), rejestracji znaków towarowych i egzekwowania praw własności intelektualnej, sporządzania umów licencyjnych, handlu elektronicznego oraz gwarantowania zgodności z przepisami dotyczącymi importu/eksportu. Chester sam siebie określa jako przedsiębiorcę, dla którego praktyka prawa jest realizacją przedsiębiorczego ducha. Uwielbia pracować z rozwijającymi się firmami, zwłaszcza innowacyjnymi firmami technologicznymi, które tworzą przełomowe produkty i usługi.
Od 2001 roku Chester pełni funkcję adiunkta prawa na trzech wiodących teksańskich uczelniach: Baylor Law School, University of Dallas oraz Texas A&M. Opublikował autorski podręcznik do nauki międzynarodowego prawa handlowego “Chester’s Guide to International Business Law” oraz jest autorem lub współautorem licznych artykułów i rozdziałów opublikowanych w kilku uznanych książkach branżowych. Profesor Chester jest założycielem i współzałożycielem licznych firm, w tym m.in. ENGAGE (platformy służącej organizacji przestrzeni co-workingowych dla adwokatów), CASES, LLC (świadczącej usługi registered agent) oraz OWL Suites (platformy służącej wynajmowi przestrzeni biurowej podobnej w swoim działaniu do AirBnb).
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center For American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr I (czyli do 23.59 dnia 30 sierpnia 2023*) koszt udziału w kursie to 249 PLN❗
Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr II, koszt udziału w kursie to 299 PLN.
Link do e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta):
https://buy.stripe.com/cN2dR71Xz0rpasM7xB
*Warunkiem rejestracji w danej puli jest rejestracja oraz uiszczenie opłaty za kurs we wskazanym terminie.
🖋️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Link do rejestracji na szkolenie:
https://forms.gle/H1mYEVvvPYj9K6ZN8
Ostateczny termin zgłoszeń w ramach II puli to 2 września 2023 (lub do wyczerpania miejsc).
Sugerujemy nie zwlekać z rejestracją – liczba miejsc jest ograniczona.
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki szkolenia, pani Rity Tomala, na adres tomala@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych