EKG, wczoraj, dziś i jutro

Data konferencji: 2021-11-20
Data nadsyłania abstraktów: 13 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opłata konferencji: płatny certyfikat 20 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych został przygotowany interesujący program naukowy i ponownie zostali zaproszeni znamienici eksperci w dziedzinie elektrokardiologii. Nowością będzie sesja nie związana z EKG, ale prezentująca aktualne zasady postępowania w najczęstszych problemach zdrowotnych dotykających pacjentów kardiologicznych: niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym, migotaniu przedsionków oraz zaburzeniach lipidowych.

Dyscyplina naukowa: medycyna, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu