EKONOMIA SPOŁECZNA 2020 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Data konferencji: 2020-11-20
Miejsce konferencji: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Organizator: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY i YUNUS CENTRE FOR SOCIAL BUSINESS AND HEALTH, Wydział Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, Katedra Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Opłata konferencji: 430 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Konferencja ma na celu:

– omówienie i przeanalizowanie współczesnych zagadnień teoretycznych oraz empirycznych odnoszących się do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
– upowszechnianie wyników badań i podzielenie się z innymi specjalistami przemyśleniami na temat najnowszych trendów, koncepcji, wyzwań i dylematów odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej, obejmujących m.in. teorie i modele przedsiębiorczości społecznej, wpływ przedsiębiorczości społecznej na społeczności lokalne, endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej, praktyczne rozwiązania przyjęte w przedsiębiorczości społecznej,
– stworzenie otwartego i inspirującego forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń wśród uczestników konferencji: pracowników naukowych, praktyków, przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli środowisk lokalnych i władz rządowych, osób rozpoczynających karierę naukową, doktorantów, studenckich kół naukowych.

TEMATY BADAWCZE

– Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna versus wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe współczesnego świata;
– Przedsiębiorczość społeczna jako droga do zmian społecznych i siła napędowa zrównoważonego rozwoju;
– Wpływ przedsiębiorczości społecznej na społeczności lokalne;
– Teorie i modele przedsiębiorczości społecznej;
– Endogeniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne (zewnętrzne) uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej
Innowacje w przedsiębiorczości społecznej;
– Kapitał ludzki i społeczny w przedsiębiorczości społecznej;
– Przedsiębiorca społeczny – lider zmian;
– Etyka i odpowiedzialność w przedsiębiorczości społecznej;
– Formy organizacyjne przedsiębiorstw społecznych;
– Finansowanie przedsiębiorstw społecznych;
– Specjalizacja przedsiębiorstw społecznych;
– Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w działalności przedsiębiorstw społecznych;
– Marketing przedsiębiorstw społecznych;
– Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych;
– Współpraca przedsiębiorstw społecznych z organizacjami for profit;
– Współpraca przedsiębiorstw społecznych z instytucjami publicznymi;
– Edukacja w zakresie przedsiębiorczości społecznej.
Dyscyplina naukowa: EKONOMIA I FINANSE, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, PEDAGOGIKA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych