Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w optyce nauk humanistycznych i społecznych

Data konferencji: 2020-11-28
Data nadsyłania abstraktów: 17 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Warszawa (ONLINE)
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historyków UW (SKNH UW) oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury"
Opłata konferencji: 119 zł
Publikacja pokonferencyjna: Recenzowana monografia z ISBN w wersji elektronicznej ukaże się w Wydawnictwie Rys

Studenckie Koło Naukowe Historyków UW (SKNH UW) oraz Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury” zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w optyce nauk humanistycznych i społecznych”, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2020 na Uniwersytecie Warszawskim (online).

Na przestrzeni historii świata tematyka śmierci budziła i nadal budzi szerokie zainteresowanie ludzi, którzy nieustannie zadają sobie pytania dotyczące końca życia. O ile religia tłumaczy sens i wypowiada się na tematy eschatologiczne, o tyle nauka próbuje badać np. to, jak śmierć przebiega biologicznie albo jak do śmierci podchodzi się w danej kulturze. Jednak to niejedyny obszar ludzkiej aktywności, w ramach którego pojawia się zagadnienie śmierci. Popularność tego tematu da się zaobserwować także w sztuce, literaturze, filmie czy muzyce. Wydawałoby się, że człowiek za pomocą opisu nie tylko próbuje zrozumieć zjawisko śmierci, ale poprzez tłumaczenie sobie pewnych zagadnień, zmniejszyć dystans pomiędzy sobą a tym, co w końcu nadejdzie.W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętego zagadnienia śmierci.

Chętnie wysłuchamy wystąpień dotyczących między innymi:
– filozoficznych ujęć śmierci,
– jej aspektów psychologicznych i kontekstu socjologicznego,
– kulturowego znaczenia i reprezentacji śmierci (np. w literaturze, sztuce, teatrze, filmie, muzyce, komiksie),
– teologicznych i religioznawczych kontekstów śmierci,
– medialnych ujęć śmierci – zarówno w tak zwanych starych mediach, jak i nowych,
– historycznych zmian w postrzeganiu różnych aspektów śmierci,
– zmian w postrzeganiu śmierci zależnie od kraju, regionu, kontynentu,
– osobliwości związanych z kategorią śmierci,
– transhumanistycznych czy posthumanistycznych narracji dotyczących (nie)końca (nie)człowieka,
– śmierci innej niż ludzka (np. śmierć zwierząt).Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje badawcze związane z tematyką konferencji.

KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z historią, socjologią, kulturoznawstwem, literaturoznawstwem, pedagogiką, antropologią kulturową, naukami o mediach, naukami o sztuce, filologią, teologią, religioznawstwem, filozofią, psychologią, politologią oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

Do udziału zachęcamy:
– studentów;
– doktorantów;
– pracowników naukowych;
– osoby spoza środowiska akademickiego.

TERMINY
przyjmowanie zgłoszeń: do 17 listopada 2020;
informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 19 listopada 2020;
konferencja: 28-29 listopada 2020;
nadsyłanie tekstów: do 4 stycznia 2021 roku.

ZGŁOSZENIA
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/p6qTcdqkDGAqRer88
Do 19 listopada 2020 zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie otrzymają Państwo wiadomości, prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem bądź skontaktowanie się z nami, ponieważ każda osoba, która wysłała zgłoszenie, otrzymuje od nas odpowiedź o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jej brak nie powinien mieć miejsca.

PRZEBIEG KONFERENCJI
Konferencja będzie polegać na wygłaszaniu przez Uczestników referatów. Przewidziany czas każdego wystąpienia to 15 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.Konferencja odbędzie się w udostępnionych przez organizatorów „pokojach” Google Meet (co wymaga posiadania konta Gmail). Dyskusja będzie moderowana. Do wzięcia udziału w konferencji wymagany jest jedynie mikrofon – nie ma konieczności udostępniania obrazu z kamery internetowej.

OPŁATY
Opłata konferencyjna wynosi 119 zł i obejmuje: udział w konferencji i dyskusji, wysyłkę zaświadczenia w wersji elektronicznej oraz papierowej.Opłata publikacyjna podzielona jest na dwie kwoty wnoszone niezależnie od siebie. Pierwsza wynosi 46 zł i obejmuje recenzję. Druga kwota wynosi 150 zł i obejmuje prace wydawnicze oraz publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie z ministerialnej listy wydawnictw (więcej informacji niżej). W przypadku negatywnej recenzji druga kwota za prace wydawnicze nie jest pobierana.
Jesteśmy gotowi na podjęcie stałej współpracy z recenzentami zaproponowanymi przez Uczestników, tylko jeśli nie występuje konflikt interesów.Istnieje możliwość wzięcia udziału w samej konferencji bez publikacji.Informacja o numerze konta zostanie wysłana wybranym osobom po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.Faktury będą wystawiane na życzenie Uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym).

PUNKTOWANA PUBLIKACJA Z LISTY WYDAWNICTW
Recenzowana monografia z ISBN w wersji elektronicznej ukaże się w Wydawnictwie Rys, które znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych (indywidualny identyfikator wydawnictwa: 73900). Za publikację w tym wydawnictwie przysługuje 80 punktów.
[https://www.gov.pl/…/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism…]Termin publikacji wynosi około 2,5 miesiąca (liczonego od dnia zakończenia naboru tekstów).

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych