I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska „COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce”

Data konferencji: 2021-05-14
Data nadsyłania abstraktów: 25 kwietnia, 2021
Miejsce konferencji: Toruń (on-line)
Organizator: Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu
Opłata konferencji: 100 zł uczestnicy spoza UMK, 50 zł uczestnicy z UMK
Publikacja pokonferencyjna: Tak. Wydawnictwo UMK.

Szanowni Państwo

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Zapraszamy jednak również doświadczonych badaczy do wygłoszenia referatów.
Chcemy, aby konferencja, którą organizujemy, tworzyła platformę do wspólnych analiz, refleksji i rozważań, którą cechować będzie interdyscyplinarność, tak silnie pożądana
we współczesnej nauce.  Poza oczywistymi walorami naukowymi, jakich organizowana przez nas konferencja dostarcza, chcemy również stworzyć przestrzeń do budowania wspólnoty doświadczeń doktorantów i pracowników nauki.

Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. Chcemy zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce. Interesują nas różnorakie ujęcia problemu, zarówno z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych, jak i przyrodniczych i ścisłych. Stawiamy pytanie o to, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na współczesną naukę i pracę badawczą? Chodzi nam zarówno
o uchwycenie meta-poziomu, jak i indywidualnej perspektywy badacza/badaczki.
Interesujące jest również to, w jaki sposób dotychczas tworzone teorie mogą zmieniać się,
gdy koronawirusa potraktujemy jako matrycę do nich przyłożoną. Zależy nam na uchwyceniu wielu perspektyw i kontekstów.

Kładąc największy nacisk na interdyscyplinarne ujęcie tematu oraz integralność,
które wyznaczają ścieżkę wdrażania strategii „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, proponujemy, aby konferencja podzielona została na bloki tematyczne, zgodnie z obowiązującym wykazem dyscyplin.

I tak oto przewidujemy cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:

  1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;
  2. Nauki inżynieryjno-techniczne;
  3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
  4. Nauki medyczne i o zdrowiu.

Na podstawie tematyki nadesłanych abstraktów przydzielimy je zgodnie z reprezentowaną dyscypliną, dzięki czemu utworzymy cztery zespoły robocze, które umożliwią nawiązywanie relacji naukowych w duchu wspomnianych interdyscyplinarności i integralności.

Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.

Formularz zgłoszenowy ze strony https://okk.umk.pl/pages/Zgloszenie/ prosimy przesyłać do dnia 25.04.2021 na adres mailowy okk@umk.pl. Liczymy na to, że pierwsza odsłona Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej spotka się z Państwa zainteresowaniem i wspólnie będziemy mogli tworzyć to jakże inspirujące i ciekawe wydarzenie naukowe.

Do zobaczenia!

 

***

Strona www: https://okk.umk.pl

Wydarzenie FB: https://fb.me/e/230ZN0BKF

Dyscyplina naukowa: konferencja interdyscyplinarna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina sztuki