I Ogólnopolska Konferencja LSI – “Interdyscyplinarne aspekty żywienia”

Data konferencji: 2022-01-20
Data nadsyłania abstraktów: 2 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Opłata konferencji: Brak
Publikacja pokonferencyjna: Bez publikacji
Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkania były z początku wewnętrznymi mini-konferencjami, jednak aktualnie przybierają one postać konferencji lokalnych o charakterze ogólnokrajowym. Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowany jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziach następuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.
Konferencja rozpoczyna się 20.01.2022 r. o godz. 17:00. Wystąpi maksymalnie 10 uczestników, każdy z nich będzie mieć 10 minut na wystąpienie. Następnie odbędzie się dyskusja nad prezentowanymi zagadnieniami, w którym udział będą mogli wziąć również uczestnicy bierni. Czas przewidziany na dyskusję: półtorej godziny. Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy. Liczba miejsc uczestnictwa czynnego ograniczona – nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszeń.
Tematem przewodnim I Ogólnopolskiej Konferencji „LSI” są Interdyscyplinarne Aspekty Żywienia”.
Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy wysyłać na maila: iksdus@usz.edu.pl
Platforma konferencji: MS Teams.
Nabór trwa do 2 stycznia 2022 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko;
– afiliację;
– tytuł naukowy lub oznaczenia jego braku;
– dziedzinę i dyscyplinę nauki, którą zgłaszający reprezentuje;
– temat wystąpienia.
Wymogi abstraktu:
– czcionka: Times New Roman albo Arial;
– rozmiar czcionki: 12;
– interlinia: 1,5;
– maksymalna liczba znaków 4000;
– format: pdf.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych