I Studencka Konferencja Kosmiczna

Data konferencji: 2020-11-27
Miejsce konferencji: Politechnika Gdańska
Organizator: Polska Agencja Kosmiczna oraz Politechnika Gdańska
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Tematyka konferencji:

– Konstrukcja i eksploatacja minisatelitów;
-Systemy GNSS i komunikacji satelitarnej;
-Aplikacje systemów satelitarnych do monitoringu środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej;
-Medycyna kosmiczna;
-Prawo kosmiczne;
-Kosmiczne projekty studenckie;
-Astronomia;
-Edukacja kosmiczna na poziomie uczelni wyższych.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania.
Dyscyplina naukowa: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA, INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA LĄDOWAI TRANSPORT, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, ASTRONOMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI FIZYCZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych