II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Data konferencji: 2020-12-10
Data nadsyłania abstraktów: 26 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Lublin, Konferencja stacjonarna i zdalna Lublin/online
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: OD 99 ZŁ DO 299 ZŁ
Publikacja pokonferencyjna: Rozdział w monografii naukowej

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej i posterowej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Zapraszamy również członków studenckich kół naukowych do wygłoszenia prac w sesji studenckiej.
Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia

Rejestracja trwa do:

I tura do 22 października 2020 r.
II tura do 5 listopada 2020 r.
III tura do 26 listopada 2020 r.

Dyscyplina naukowa: Biologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Pielęgniarstwo, Farmacja, Weterynaria, Technologia żywnoći i żywienia, Chemia, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu