II KONFERENCJA “NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA INTELIGENCJA – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE EKOSYSTEMU ZAUFANIA”

Data konferencji: 2020-10-16
Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Organizator: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Prawa Nowych Technologii.
Opłata konferencji: 100 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Pomimo że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii podstawowych jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko korzyści, ale również ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbą uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również potrzeby rozwiązań legislacyjnych w szczególności w obszarze prawa informacyjnego obejmujące m.in. dalsze otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii w tym SI, odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych, oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA MECHANICZNA, NAUKI PRAWNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych