II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby neurodegeneracyjne – objawy, diagnostyka, leczenie”

Data konferencji: 2020-11-17
Data nadsyłania abstraktów: 5 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Lublin (ONLINE)
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: Rozdział w monografii naukowej

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Choroby neurodegeneracyjne – objawy, diagnostyka, leczenie”, przedstawienia prac badawczych i przeglądowych, podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także wspólnej dyskusji. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada w formie spotkania online.

Podczas wydarzenia Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Terminy
• 15 listopada 2020 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• od 20 listopada 2020 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 29 listopada 2020 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.

Dyscyplina naukowa: Biologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Farmacja, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu