II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”

Data konferencji: 2021-01-28
Data nadsyłania abstraktów: 21 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: ON-LINE
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: Rozdział w monografii naukowej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”

28 stycznia 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”, która odbędzie się 28 stycznia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację Konferencja przybierze formę online. Ze swojej strony pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom wydarzenia, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Zjawisko przestępczości jest obecne w każdym społeczeństwie. Choć w ciągu lat jego struktura ewoluowała, a przestępczość zmieniała swój charakter to niezmienne zostało, że stanowi ona zagrożenie. Należy więc poddać analizie zachowania jednostki społecznej, zastanowić się nad motywami przestępstw oraz przyczynami przestępczości. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa jedna z nowych dziedzin psychologii stosowanej – psychologia kryminalistyczna.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach prac dyplomowych i doktorskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów kryminalistyki, kryminologii, psychokryminalistyki, psychologii, prawa, a także kryminologów, psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

Terminy

• 21 stycznia 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 22 stycznia 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 26 stycznia 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 28 stycznia 2021 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”,
• od 31 stycznia 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 7 lutego 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.

Dyscyplina naukowa: Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych