II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie”.”

Data konferencji: 2022-10-15
Data nadsyłania abstraktów: 4 października, 2022
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 135, 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!

Center For American Studies oraz Center For European Studies we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie“.

 

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?

Konferencja odbędzie się w sobotę 15 października 2022 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 16 października 2022).

 

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół tematu szeroko pojętych dóbr osobistych w Polsce, Europie i na świecie przez pryzmat nowych propozycji prawnych, procesów społeczno-gospodarczych, dynamicznego rozwoju technologicznego oraz dążenia do jedności prawa prywatnego w wybranych obszarach świata (np. w ramach wspólnoty prawnej państw Unii Europejskiej). 

 

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:

– znaczenie dóbr osobistych w XXI w.;

– definicja dóbr osobistych w Polsce, Europie i na świecie;

– dobra osobiste kiedyś i dziś;

– sposoby ochrony dóbr osobistych w Polsce i innych państwach świata;

– rozwój ochrony dóbr osobistych;

– na czym polegają naruszenia dóbr osobistych w Polsce,Europie i na świecie;

– naruszenia i ochrona dóbr osobistych a rozwój technologiczny;

– naruszenia i ochrona dóbr osobistych w prawie prywatnym Unii Europejskiej;

– naruszenia i ochrona dóbr osobistych w ujęciu społecznym;

– naruszenie i ochrona dóbr osobistych w ujęciu ekonomicznym;

– i wiele innych!

 

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

 

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?

 • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈

 • dr Hanna Wiczanowska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
  • dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)

 

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

 • Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:

https://forms.gle/XWSjEpZeNhaizMpt8

 • Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 4 października 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
 • Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 października 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. 

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 października 2022 r.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

 • Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:

https://forms.gle/117JB7vwxUxhgBSWA

 • Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 8 października 2022 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu)

 • Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej
 • Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 10 października 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji i tematami wystąpień przed wniesieniem opłaty)

 

𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:

 • 135 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
 • 115 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany na pocztę e-mail

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

 • 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
 • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
 • Certyfikaty uczestnictwa są wysyłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) 
 • Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane wszystkim uczestnikom mailowo w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
 • Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
 • Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

 

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panią Martą Motucką na adres: motucka@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych