II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”

Data konferencji: 2022-12-17
Data nadsyłania abstraktów: 7 grudnia, 2022
Miejsce konferencji: Online - MS Teams
Organizator: Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!

Center For American Studies i Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”.

➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 17 grudnia 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 18 grudnia 2022.

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat konstytucji i szeroko pojętego prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych i problemów ze styku prawa i nauk politycznych.

Konstytucje oraz prawo konstytucyjne poruszymy tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Konstytucje pisane i niepisane
• Prawa człowieka i prawo konstytucyjne
• Zasady prawa w trakcie stanu wojennego
• Ograniczenia (i pominięcia) praw człowieka w różnych konstytucjach
• Postanowienia, które powinny/nie powinny być zawarte w konstytucjach
• Prawa majątkowe w konstytucjach
• Systemy prezydenckie i parlamentarno-gabinetowe
• Regulacje podatkowe w konstytucjach
• Stany wyjątkowe
• Sądy konstytucyjne i ich rola
• Porównanie konstytucji
• Praworządność
• Zasady prawa
• Ochrona wartości konstytucyjnych
• Sądy najwyższe i konstytucje
• i wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/BJc4MToLjzXEUt6c8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 7 grudnia 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 10 grudnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 8 grudnia 2022 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/4nikVTAAfi4jSBKD9

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 11 grudnia 2022 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 13 grudnia 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową
• 135 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane WSZYSTKIM uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Nauki społeczne, prawo międzynarodowe, prawo cywilne, prawo konstytucyjne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych