II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Media i Komunikacja społeczna. Pandemiczny obraz mediów

Data konferencji: 2020-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 7 listopada, 2020
Miejsce konferencji: online
Organizator: Czasopismo naukowe "Com.press", IDMiKS UJ, PTKS
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo,

młodzi naukowcy skupieni wokół czasopisma naukowego „Com.press” serdecznie zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej Media i komunikacja społeczna, która odbędzie się w formie on-line 27-28 listopada 2020 r.

Podczas pierwszej edycji, która odbyła się 15-16 maja 2020 roku, wzięło udział 60 osób z ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Poznania, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia czy Łodzi. Podczas 12 paneli tematycznych bierny udział w wydarzeniu wzięło ponad 500 osób. Wypracowane dotychczas rozwiązania tematyczne chcemy przenieść na pole nauki kolejnych zagadnień badawczych.

 

Zakres tematyczny konferencji

 • Zmieniający się język debaty publicznej, mowa nienawiści
 • Etyka mediów, odpowiedzialność i misja zawodu dziennikarza
 • Kryzys mediów tradycyjnych, medialna rewolucja cyfrowa
 • Działalność programowa mediów publicznych, komercyjnych i środowiskowych
 • Rola mediów audialnych w dobie kryzysu
 • Sytuacja mediów lokalnych i regionalnych
 • Debata polityczna w agendzie mediów w Polsce
 • Kryzys społeczny i polityczny, a jego reprezentacje medialne
 • Kondycja przestrzeni kultury i sztuki
 • Rola mediów społecznościowych w obliczu kryzysu
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach i instytucjach medialnych
 • Strategie komunikacyjne i rzecznictwo prasowe w podmiotach publicznych i komercyjnych
 • Cyberbezpieczeństwo, społeczeństwo informacyjne i kompetencje cyfrowe
 • Komunikowanie o zdrowiu, bezpieczeństwie i zagrożeniach

Zachęcamy również do prezentowania innych tematów związanych ze światem polityki, mediów i komunikacji.

 

Nasza konferencja to:

 • Interdyscyplinarne wydarzenie dla doktorantów, studentów, ludzi nauki oraz pasjonatów
 • Przestrzeń do dyskusji dla młodych naukowców zdobywających doświadczenie
 • Aktualna i ważna tematyka
 • Prace badawcze i przeglądowe
 • Wystąpienia ustne oraz prezentacje
 • Publikacja artykułów w recenzowanej monografii naukowej lub na łamach czasopisma naukowego “Com.press”

 

Terminy

 • Przyjmowanie zgłoszeń – do 7 listopada – kliknij tutaj!
 • Akceptacja zgłoszeń – do 10 listopada
 • Przesłanie opłaty konferencyjnej – do 16 listopada
 • Publikacja programu konferencji – do 20 listopada
 • Konferencja on-line – 27-28 listopada
 • Nadsyłanie artykułów – do 15 stycznia 2021 roku

 

Opłata za czynny udział w konferencji

 • Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci – 160 zł

 

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konferencji każdy z Uczestników otrzyma drogą e-mailową.
 • Konferencja zostanie zrealizowana za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
 • Certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom konferencji w wersji pdf na wskazany adres e-mail.
 • Istnieje możliwość otrzymania faktury w formie elektronicznej.
 • Najlepsze nadesłane artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej lub w czasopiśmie naukowym „Com.press”, które jest kierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów.

 

Rada naukowa konferencji:

prof. dr hab. Iwona Hofman, Prezes PTKS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ – Wiceprezes PTKS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Organizatorzy:

 

Strona główna konferencji

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społęcznej i mediach
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych