II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Problemy systemu edukacji i nauki. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”.

Data konferencji: 2024-01-13
Data nadsyłania abstraktów: 30 grudnia, 2023
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
Opłata konferencji: 139
Publikacja pokonferencyjna: zależnie od ilości chętnych

Szanowni Państwo,
Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Problemy systemu edukacji i nauki.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 13 stycznia 2024, między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 14 stycznia 2024.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów obecnego systemu edukacji i nauki w ujęciu interdyscyplinarnym. Zajmiemy się rolą polityki w reformowaniu systemu edukacji, uwarunkowaniami prawnymi, a także wyzwaniami i perspektywami ekonomiczno-społecznymi. I wiele więcej!

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Rola polityki w reformowaniu systemu edukacji: wyzwania i perspektywy.
• Uwarunkowania prawne i ich wpływ na jakość edukacji i badań naukowych.
• Efektywność finansowania systemu edukacji i nauki w kontekście ograniczonych zasobów.
• Polityka publiczna a innowacje w edukacji i nauce.
• Wpływ nowych technologii na jakość nauczania i prowadzenie badań naukowych.
• Wyzwania związane z dostępem do edukacji i badań naukowych w obszarach wiejskich i zdecentralizowanych.
• Rola uczelni w tworzeniu społeczności akademickich i ich wpływ na rozwój lokalny.
• Zrównoważony rozwój jako priorytet w systemie edukacji i nauki.
• Współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji i badań naukowych a polityka zagraniczna.
• Polityczne, prawne i społeczne aspekty równości płci w edukacji i nauce.
• Nowoczesne wyzwania i strategie na rzecz zwiększenia jakości nauczania.
• Skuteczność systemów oceniania w edukacji i badaniach naukowych.
• Rola nauczycieli, badaczy i naukowców w kształtowaniu polityki edukacyjnej i naukowej.
• Uwarunkowania społeczne w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i naukowych.
• Problematyka integracji osób z niepełnosprawnością w systemie edukacji i nauki.
• Skutki polityki migracyjnej na edukację i badania naukowe.
• Dylematy etyczne w edukacji i nauce: wyzwania i rozwiązania.
• Rola społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu i poprawie systemu edukacji i nauki.
• Aspekty prawne i etyczne w dziedzinie badań naukowych z udziałem ludzi.
• Wpływ globalizacji na system edukacji i badania naukowe.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONGRESU
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/VnSsuYQDJhwECase8
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 30 grudnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 2 stycznia 2024 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/JmDHPV1ZGm2PYLtAA

Zarejestruj się poprzez ww. Formularz do godz. 23.59 dnia 6 stycznia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 stycznia 2024 r. Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramm konferencji przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy systemu edukacji i nauki. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Olafa Hajnosza na adres e-mail: hajnosz@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy. Do zobaczenia na Konferencji!

Dyscyplina naukowa: prawo, pedagogika, socjolgia, edukacja
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych