II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Samorząd terytorialny – dorobek i perspektywy”

Data konferencji: 2020-11-07
Miejsce konferencji: Filia w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Jasło, ul. Szkolna 38
Organizator: Filia w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Opłata konferencji: 290 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Proponowany zakres tematyczny konferencji:

– Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce,
– Historia samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem historii samorządu w III RP,
– Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
– Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie,
– Partycypacja społeczna na szczeblu lokalnym,
– Finanse jednostek samorządu terytorialnego,
– Problemy i wyzwania gospodarki komunalnej,
– Wybory samorządowe i kampanie wyborcze,
– Instrumenty i determinanty polityki lokalnej,
– Marketing terytorialny i PR w samorządzie,
– Cyfryzacja administracji samorządowej,
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, HISTORIA, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych