II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”

Data konferencji: 2020-12-03
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” to wydarzenie, którego celem jest akademicka dyskusja skupiająca się wokół zaburzeń psychicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki.

Podczas Konferencji poruszane bedą zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, opieką nad osobami chorymi oraz identyfikacją pierwszych symptomów, które często są błędnie diagnozowane.

Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Do udziału w Konferencji zapraszani są: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, przedstawiciele placówek oświatowych (np. psychologów, pedagogów), pomocy społecznej oraz służby zdrowia.

I tura rejestracji trwa do 28 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 17 września 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 5 listopada 2020 r.
Dyscyplina naukowa: NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych