II Ogólnopolska Konferencja pt. “Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych”

Data konferencji: 2022-09-10
Data nadsyłania abstraktów: 28 sierpnia, 2022
Miejsce konferencji: Online - MS Teams
Organizator: Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. “Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych”.
𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w sobotę 10 września 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 11 września 2022).
𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat prawa, kultury, polityki oraz historii państw niemieckojęzycznych – Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.
𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• specyfika regulacji prawnych państw niemieckojęzycznych w danych dziedzinach
• rozwój kultury państw niemieckojęzycznych na przestrzeni dziejów
• polityka w państwach niemieckojęzycznych – kiedyś, obecnie oraz możliwe kierunki jej rozwoju w przyszłości
• wpływ historii państw niemieckojęzycznych na ich rozwój w przeszłości oraz obecny stan
• prawo i polityka Niemiec/Austrii/Szwajcarii/Liechtensteinu a prawo i polityka Polski – ujęcie komparatystyczne
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/1TDqNej7zDRpbNei9
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 28 sierpnia 2022 r.
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 29 sierpnia 2022 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/GthxL7gXdSKCKJhj8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 1 września 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu)
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 3 września 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość uprzedniego zapoznania się z harmonogramem i tematami wystąpień na konferencji)
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
• 135 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
• 115 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany na pocztę e-mail
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty uczestnictwa są standardowo wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące terminy wniosków stypendialnych certyfikaty wyślemy jednak zaraz po zakończeniu konferencji (nadto każdy z uczestników – także ci, którzy wybrali certyfikaty papierowe – otrzyma niezwłocznie certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku)
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3
𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, panem Anatolim Tymchenko: tymchenko@cfasofficial.com.
Do zobaczenia na konferencji!
Dyscyplina naukowa: Nauki społeczne, prawo międzynarodowe, rynki ekonomiczne, kraje niemieckojęzyczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych