II Ogólnopolska Konferencja Wschodnioznawcza pt. “Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie w czasach wojny i pokoju. Prawo – Kultura – Polityka – Historia”.

Data konferencji: 2022-05-14
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
Opłata konferencji: Uczestnictwo czynne : 119 zł – certyfikat papierowy , 99 zł – certyfikat elektroniczny, uczestnictwo bierne: 59 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa
Szanowni Państwo!
Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Wschodnioznawczej pt. “Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie w czasach wojny i pokoju. Prawo – Kultura – Polityka – Historia”.
𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w sobotę 14 maja 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 15 maja 2022.
𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół sytuacji prawnej, politycznej, społecznej, gospodarczej, historycznej oraz kulturowej obszaru byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Co istotne, tematyka konferencji zakreślona jest ze względu na kryterium wyłącznie geograficzne – nie oznacza to, że konferencja zawężona jest do dyskusji nad samym ZSRR. Ponadto Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję powyższą problematykę z perspektywy tak historycznej, jak i współczesnej (z uwzględnieniem obecnej inwazji Rosji na Ukrainę).
Państwa postradzieckie których prawo, kultura, historia, polityka i społeczeństwo pozostają w obrębie tematyki konferencji to Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Armenia, Turkmenistan i Uzbekistan, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Mołdawia. Jesteśmy także otwarci na tematy dotyczące państw satelickich byłego ZSRR oraz tematy interdyscyplinarne, łączące rozmaite dziedziny nauki.
𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• rozwój gospodarczy w krajach byłego ZSRR
• konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne inwazji Rosji na Ukrainę
• obecny wpływ Rosji na kraje byłego ZSRR
• przyczyny rozpadu ZSRR
• związek Rosji i Białorusi
• wpływ inwazji na gospodarkę Rosji
• powiązania gospodarcze państw postradzieckich
• obszar postradziecki w strategiach Federacji Rosyjskiej
• kultura radziecka i postradziecka
• więzi historyczne
• okupacja krajów bałtyckich
• postradzieckie państwa Azji Centralnej
• jak inwazja Rosji na Ukrainę wpłynie na pozostałe kraje byłego ZSRR?
• i wiele innych!
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/NgaBLKoG5BYjAzJ79
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 4 maja 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 6 maja 2022 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 maja 2022 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/iKNS3vuDfQBJA7d97
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 7 maja 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji i tematami wystąpień przed uiszczeniem opłaty)
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat papierowy wysyłany pocztą
• 99 zł – certyfikat elektroniczny dostarczany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
➤UCZESTNICY BIERNI (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Komitet Naukowy PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „<Imię i nazwisko> – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane mailowo w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3
𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką: motucka@cfasofficial.com
Do zobaczenia na konferencji!
Dyscyplina naukowa: Prawo, Historia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych