II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych

Data konferencji: 2020-12-11
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

I tura rejestracji trwa do 4 czerwca 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 15 października 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 19 listopada 2020 r.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, NAUKI LEŚNE, ROLNICTWO I OGRODNICTWO, ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych