II Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów

Data konferencji: 2023-10-21
Data nadsyłania abstraktów: 11 października, 2023
Miejsce konferencji: MsTeams
Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo,

Center for American Studies zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Amerykanistów i Latynoamerykanistów.

 

 

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 21 października 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 22 października 2023.

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz państw Ameryki Łacińskiej w ujęciu tak teoretycznym, jak i praktycznym.Prezentacje mogą dotyczyć wszystkich wymiarów funkcjonowania wspomnianych państw: od prawa, gospodarki i polityki, poprzez kulturę, historię, język i społeczeństwo, aż po muzykę, sztukę, literaturę i film.

 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Historia narodu amerykańskiego, kanadyjskiego oraz narodów latynoamerykańskich;
• Kino amerykańskie i latynoamerykańskie;
• Analiza systemów prawnych i politycznych Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej (wady i zalety);
• Systemy gospodarcze wybranych państw latynoamerykańskich, Stanów Zjednoczonych lub Kanady;
• Kultura i języki państwo Ameryki Północnej i Południowej;
• Muzyka, sztuka, film i literatura Ameryki Północnej i Południowej;
• Stosunki międzynarodowe oraz problemy geopolityczne krajów Ameryki Północnej i Ameryki Południowej;
• Wizje rozwoju Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Uwaga: wystąpienia nie muszą mieć charakteru komparatystycznego – prelegenci mogą poruszać zagadnienia dotyczące tylko *jednego* z wybranych obszarów (np. tylko Stanów Zjednoczonych, z pominięciem Ameryki Południowej). Panele konferencje zostaną ułożone stosowanie do tematów wystąpień.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/GWL7eAcJqvd2nFzSA
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 11 października 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 12 października 2023 r. Wnieś opłatę za kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 15 października 2023 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/StzkxuqzNXZZnSDh9 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 14 października 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 17 października 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Kongresu, Panią Yaną Sergej, pod adresem sergej@cfasofficial.com. Chętnie Państwu pomożemy.

Do zobaczenia na Kongresie!

Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Prawo, Kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki