II OKN – Prawo Pracy w Dobie Kryzysu

Data konferencji: 2020-10-09
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Zespół Badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem"
Opłata konferencji: Brak informacji
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi przez pryzmat prawa pracy na kryzys pracowniczy, społeczny oraz gospodarczy spowodowany COVID-19.
Dyscyplina naukowa: NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych