II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference

Data konferencji: 2021-01-08
Data nadsyłania abstraktów: 7 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak
Opłata konferencji: 129 zł - uczestnictwo/ 319 - uczestnictwo+publikacja
Publikacja pokonferencyjna: Tak - Rozdział w punktowanej monografii naukowej - 20 pkt MNiSW
Zachęcamy wszystkich młodych badaczy – studentów i doktorantów, oraz doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym – online.
Wirtualne spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Ma na celu umożliwienie przedstawienia swoich badań lub zagadnień powstającej pracy dyplomowej szerszej widowni.
Interdyscyplinarność niewątpliwie wpływa na poszerzenie zainteresowań badawczych. Przyjmowane są wystąpienia o charakterze naukowym, przeglądowym, case study itp. itd. z następujących dyscyplin naukowych:
– Dziedzina nauk humanistycznych
archeologia
filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o sztuce
– Dziedzina nauk społecznych
ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o bezpieczeństwie
nauki o komunikacji społecznej i mediach
nauki o polityce i administracji
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne
nauki socjologiczne
pedagogika
prawo kanoniczne
psychologia
Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna punktowana (20 pkt./rozdział).
Abstrakty (ok. 1000 – 2000 znaków ze spacjami) lub pełne wystąpienia ( w formie pisemnej – max 60 tys. znaków ze spacjami, lub prezentacji) + abstrakt, prosimy przesyłać na adres: wydawnictwo@archaegraph.pl – jako temat wiadomości prosimy wpisać:
ArchaeGraph Online Conference
Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię
i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy. Dodatkowo prosimy
o przesłanie zdjęcia (nie jest to obligatoryjne) po kwalifikacji tematu.
Kalendarz:
– 9 listopada -7 grudnia- Przyjmowanie propozycji wystąpień;
– 8– 11 grudnia -informacja dla prelegentów o kwalifikacji tematu;
– 12 grudnia –3 stycznia 2021 przyjmowanie gotowych wystąpień
Przebieg konferencji:
– Strona konferencji będzie dostępna od godziny 10 – 20 w dniu 8 stycznia 2021 roku.
– Wybrani prelegenci otrzymają hasło do strony.
– Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego czynny udział będzie wypełnienie ankiety, która ma potwierdzić zapoznanie się wszystkich uczestników z materiałami pozostałych prelegentów. Ankieta będzie dostępna 7 dni po wydarzeniu.
– Prelegenci dostaną również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku w celu uzupełnienia materiałów i dyskusji dotyczących wystąpień.
– Certyfikaty zostaną przesłane elektronicznie.
Dyscyplina naukowa: Nauki humanistyczne i Nauki Społeczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych