III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara”

Data konferencji: 2021-10-18
Data nadsyłania abstraktów: 4 października, 2021
Miejsce konferencji: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Opłata konferencji: bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: -

Konferencja odbędzie się w formie naukowej debaty na temat współistnienia w sferze duchowej i kulturze materialnej człowieka szeroko pojętych aspektów wiary i nauki, które zostały ukazane przez pryzmat poglądów religijnych, filozoficznych i politycznych, a także w tradycji, obrządkach i sztuce. Problematyka ta ukazana zostanie w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego zróżnicowanych społeczności i grup etnicznych świata oraz tradycji Małopolski i Krakowa.

Dyscyplina naukowa: historia, archeologia, sztuki piękne, religioznastwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk teologicznych