III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara”

Data konferencji: 2021-10-18
Data nadsyłania abstraktów: 4 października, 2021
Miejsce konferencji: Kraków (stacjonarnie/online)
Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Opłata konferencji: bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: nie

Szanowni Państwo,

Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza doktorantów i pracowników naukowych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Umysł i Wiara”, która odbędzie się w dniach 18 – 19 października 2021, w ramach cyklu “Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach”.

Podczas obrad w formule hybrydowej (stacjonarnych w Krakowie i online) podejmiemy naukową debatę na temat współistnienia w sferze duchowej oraz kulturze materialnej człowieka szeroko pojętych aspektów wiary i nauki, ukazanych przez pryzmat kształtowanych na przestrzeni wieków poglądów religijnych, filozoficznych, politycznych, lecz także w dziedzinie zachowania tradycji, twórczości artystycznej i obrzędowości. Problematyka ta ukazana zostanie w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego zróżnicowanych społeczności i grup etnicznych świata oraz tradycji Małopolski i Krakowa.

Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień (max. 1500 znaków; w języku polskim, lecz także angielskim lub włoskim), których tematyka nawiązuje do:

– historii rozwoju poglądów filozoficznych i religijnych narodów, mniejszości etnicznych, grup społecznych

– wpływu ewolucji naukowej i technicznej człowieka na jego codzienność i duchowość, w szczególności zaś na kwestie zachowania (lub utraty) wiary czy rodzimych tradycji

– wpływu wiary (religii, mitów, przesądów) na rozwój cywilizacji i kultury człowieka

– przyczyn, celów i sposobów manifestacji poglądów naukowych i religijnych

– tolerancji i nietolerancji w kwestiach nauki i wiary

– wpływu umysłu i wiary na kształtowanie obrzędowości, tradycji, sztuki

Czas trwania wystąpienia: max 15 minut

Rejestracji wystąpienia i abstraktu można dokonać przez formularz dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/6hKzkMerqUMzd6cq7

Termin nadsyłania abstraktów to 4 października 2021.

Program dwudniowej konferencji przewiduje wystąpienia prelegentów, otwarty panel dyskusyjny z udziałem uczestników biernych, przerwy kawowe oraz obiad dla prelegentów w dniu wygłoszenia referatu. Oprócz pełnej informacji mailowej, uczestnicy czynni otrzymają materiały informacyjne oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość przeniesienia całości obrad w tryb online.

Komitet Organizacyjny Konferencji z chęcią udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rejestracji i udziału (konferencja.krakow@upjp2.edu.pl). W razie nieotrzymania potwierdzenia dokonanej rejestracji, prosimy o kontakt mailowy.

Dyscyplina naukowa: historia/archeologia/kulturoznawstwo/sztuki piękne/religioznawstwo/psychologia/socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych