III Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita”

Data konferencji: 2020-11-06
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
III Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita” – 6 listopada 2020 r.

Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają:

– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– kognitywistów, psychologów, biologów, pasjonatów logiki i epistemologii, antropologów, humanistów i innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych,

W ramach konferencji:

• ciekawe wykłady zaproszonych Gości,
• możliwość prezentacji własnych badań i rozważań poprzez wystąpienia ustne lub/i udział w dyskusji,
• możliwość publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Celem Wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk kognitywnych, neurobiologii, neuropsychologii, sztucznej inteligencji, logiki i filozofii umysłu, prezentacja wyników badań oraz integracja środowiska naukowego i promocja wiedzy. Rozwój tej dziedziny nauki budzi wiele pytań wśród społeczeństwa, ale również skłania do pochylenia się nad problematyką, prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych.

I tura rejestracji trwa do 7 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 9 lipca 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 16 października 2020 r.

Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, NAUKI BIOLOGICZNE, NUKI TEOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych