III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Data konferencji: 2022-05-20
Miejsce konferencji: online
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: tak - czasopisma z listy
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – TRÓJSTYK – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie
➡ Forma: online
➡ Kiedy?
20.05 – część konferencyjna + 2 seminaria online
21.05 – część szkoleniowa
➡ Udział: darmowy
➡O konferencji:
Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń.
Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu
w punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego prezentacji podczas konferencji.
➡ Do kogo skierowana jest konferencja?
Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Chcemy stworzyć młodym naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.
Gorąco zapraszamy również studentów, którzy myślą o karierze naukowej lub chcą wysłuchać wystąpień.
➡ Link do strony www: https://bit.ly/3qHidWr
➡ Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3iKBn9e
Dyscyplina naukowa: Ekonomia i Finanse, Zarządzanie i Jakość
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych