III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w procedurach prawnych”

Data konferencji: 2021-11-29
Data nadsyłania abstraktów: 19 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW w Warszawie
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: -

Dziecko w toku procesu może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. Nie wyczerpuje to sytuacji, kiedy dziecko może uczestniczyć w postępowaniu. Ustawodawca zauważył, że ze względu na specyficzne uwarunkowania, należy zmodyfikować procedury do potrzeb dzieci, tak by spotkanie z wymiarem sprawiedliwości wiązało się z jak najmniejszym kosztem. W procedurze karnej mamy do czynienia z przyjaznym trybem przesłuchania, natomiast w cywilnej z wysłuchaniem dziecka poza sala sądową. Prawo administracyjne również nie wyklucza uczestnictwa dziecka w procedurze.
Często to głos dziecka jest niezwykle istotny i decydujący dla rozstrzygnięcia, dlatego jego udział ma zasadnicze znaczenie dla poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Celem konferencji jest przedstawienie roli dziecka w procedurach oraz ujawnienie szans i zagrożeń związanych z jego uczestnictwem w postępowaniu. Ważnym aspektem jest również sformułowanie wniosków de lege ferenda.

Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych