III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”

Data konferencji: 2020-12-15
Data nadsyłania abstraktów: 3 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: Monografia naukowa

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”, która odbędzie się 15 grudnia 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego oraz Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Rośliny i grzyby mogą stanowić źródło wielu drogocennych substancji o szerokim zastosowaniu. Podczas Konferencji zwrócimy szczególną uwagę na rolę metabolitów na poziomie molekularnym, a także na potencjalne wykorzystanie ich przez człowieka. Zarówno metabolity pierwotne, jak i wtórne stanowią temat wielu szeroko zakrojonych badań. Naukowcy z różnych dziedzin skupiają się na ich identyfikacji, oznaczaniu, aktywności biologicznej, a także nad wpływem warunków środowiskowych na ich powstawanie. Ciągły rozwój i udoskonalanie różnorodnych metod badawczych oraz technologii pozwala na lepsze poznawanie właściwości interesujących nas cząsteczek, sposobów ich produkcji, a także umożliwia ich praktyczne stosowanie w przemyśle, medycynie i życiu człowieka.

Celem Konferencji jest wymiana merytorycznej wiedzy na temat metabolitów roślin i grzybów, zarówno na poziomie genetycznym, molekularnym, biochemicznym, jak i fizjologicznym. Przyczyni się do zwiększenia poziomu prowadzonych badań oraz będzie stanowić inspirację do realizacji nowych projektów.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, a także pasjonatów nauk przyrodniczych i kierunków pokrewnych. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do nawiązania nowej współpracy.
Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Rejestracja trwa do 3 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na:

http://www.konferencja-metabolity.pl/

Kontakt:

kontakt@konferencja-metabolity.pl
+48 733 933 416

Dyscyplina naukowa: Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Farmacja, Biotechnologia, Technologia żywności i żywienia, Chemia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych