III Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych pt. “Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne”

Data konferencji: 2023-08-19
Data nadsyłania abstraktów: 8 sierpnia, 2023
Miejsce konferencji: Online (Microsoft Teams)
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
Szanowni Państwo,
Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Nauk Penalnych pt. “Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne”.
KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 19 sierpnia 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na niedzielę 20 sierpnia 2023.
CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat problematyki przestępstwa i kary w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Dogmatyka prawa karnego i postępowania karnego
• Osiągnięcia kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii polskiej, europejskiej i światowej
• Problemy nauk penalnych w Polsce, Europie i na świecie
• Aktualność sposobów karania w prawie polskim i europejskich porządkach prawnych
• Czy możliwe (i zasadne) jest przywrócenie kary śmierci w Polsce?
• Formy popełnienia przestępstwa
• Zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego
• Kwalifikacja czynu zabronionego
• Społeczny wymiar kary a resocjalizacja przestępców – czy w Polsce cel ten jest realizowany? Jakie rozwiązania stosowane są w innych państwach?
• Medycyna, psychiatria i psychologia sądowa wobec problematyki przestępstwa i kary
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣Prześlij abstrakt (200-300 słów) i wypełnienij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/et4JyvxYPMCfgn7M6
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia dnia 8 sierpnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
🔒Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
📣Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 9 sierpnia 2023 r.
3️⃣Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2023 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/KCb9DhCJvVRMGiox7
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 sierpnia 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3️⃣Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2023 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty).
OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – “III Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współprelegentów osobno.
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.
PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Kongresu, Pani Marty Motuckiej, na adres: motucka@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!
Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych