Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed

Data konferencji: 2021-10-22
Data nadsyłania abstraktów: 30 września, 2021
Miejsce konferencji: Aula 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, Łódź
Organizator: Komitet Organizacyjny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opłata konferencji: 50 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed pod hasłem “Libertas et ipsa scientia” została stworzona przez doktorantów z myślą o doktorantach. Wydarzenie ma na celu integrację społeczności doktorantów i ułatwienie ewentualnych współprac naukowych w przyszłości.  Konferencja skierowana jest do naukowców zainteresowanych następującymi obszarami: medycyna, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, biochemia itd.

Dyscyplina naukowa: medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu