Interdyscyplinarna konferencja naukowa ROGO II

Data konferencji: 2021-11-20
Data nadsyłania abstraktów: 17 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Cekona
Opłata konferencji: konferencja płatna, więcej informacji na stronie
Publikacja pokonferencyjna: -

Większość naszych konferencji ma charakter interdyscyplinarny. Tak skonstruowane konferencje pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy naukowcami i prelegentami. Ponadto pozwala to na poszerzenie swoich umiejętności prezentacyjnych i dorobku naukowego w szczególności przez młodych naukowców. Z tego względu zapraszamy do wzięcia udziału studentów szkół wyższych i szkół doktoranckich. Ponadto w poszczególnych konferencjach mogą wziąć udział mogą uczniowie szkół średnich oraz techników.
Tematyka naszych konferencja jest szeroka i obejmuje takie dziedziny jak szeroko rozumiane:

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  • nauki ścisłe, rolnicze i przyrodnicze
  • nauki humanistyczne i społeczne
  • nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: różne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych