International Conference “A Review of Changes. 70 years of the People’s Republic of China in an Interdisciplinary Perspective”

Data konferencji: 2021-02-18
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny UMK Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
Organizator: Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Opłata konferencji: brak informacji
Publikacja pokonferencyjna: Tak
1 października 2019 roku mija dokładnie 70 lat od ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej. Na rok ten przypada także wiele rocznic wydarzeń, które w znacznym stopniu ukształtowały współczesne Chiny pod względem politycznym, społecznym i kulturowym. Stanowi to okazję do podsumowań, przyjrzenia się dotychczasowemu dziedzictwu powojennych Chin, zarówno sukcesom, jak i porażkom, a także wyzwaniom stojącym przed współczesnymi Chinami. Przez ostatnie siedem dekad dynamiczne zmiany objęły bowiem cały szereg aspektów kształtowanych przez politykę ChRL, nie tylko sferę ekonomiczną i politykę zagraniczną, ale także język, literaturę, filozofię, prawo i kulturę.

Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in.: sinologów, filozofów, historyków, językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, ekonomistów, medioznawców, politologów, prawników i socjologów. Zdaniem organizatorów, jedynie podejście interdyscyplinarne umożliwia uzyskanie najpełniejszego obrazu bilansu przemian Chin Ludowych, wraz z ich złożonością i różnorodnością.

Języki konferencji: polski, angielski
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych