International Conference on Foreign Policy & Security Studies

Data konferencji: 2023-08-18
Data nadsyłania abstraktów: 4 sierpnia, 2023
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
Opłata konferencji: 229 PLN
Publikacja pokonferencyjna: tak

Szanowni Państwo,
Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w International Conference on Foreign Policy & Security Studies – unikalnej konferencji z udziałem amerykańskich ekspertów w roli Keynote Speakerów!

 

KIEDY?
Panele eksperckie odbędą się w piątek 18 sierpnia, w godzinach 17.00-21.00. Pozostali prelegenci wygłoszą swoje referaty w sobotę, 19 sierpnia, w godzinach 9.00-16.00.
Dokładny czas trwania konferencji zależy od liczby prelegentów. (Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia konferencji na niedzielę 20 sierpnia 2023 r. w przypadku bardzo wysokiej liczby prelegentów).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
International Conference on Foreign Policy & Security Studies to unikalna międzynarodowa konferencja w ramach której dyplomaci, naukowcy i profesjonaliści z całego świata przedstawią najbardziej palące wyzwania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przed którymi stoi współczesny świat Zachodu oraz zarysują ich potencjalne konsekwencje.
Celem konferencji jest dyskusja na szereg tematów związanych z bezpieczeństwem, takich jak cyberbezpieczeństwo, przeciwdziałanie terroryzmowi, rozprzestrzenianie się broni jądrowej i trwający na Ukrainie konflikcie militarny.
Konferencja będzie podzielona na dwa panele:
– panel ekspercki podczas którego Keynote Speakrzey – profesorowie, byli ambasadorzy i profesjonaliści ze świata stosunków międzynarodowych – przedstawią wyniki swoich badań adresując jednocześnie wyzwania w zakresie nauk o bezpieczeństwie jakie niesie ze sobą XXI wiek.
– panel ogólny podczas którego zaprezentowane zostaną efekty pracy studentów, doktorantów i bardziej doświadczonych naukowców z Polski i zagranicy.

Proponowane obszary tematyczne
→ Rozprzestrzenianie broni jądrowej i ryzyko eskalacji konfliktów
→ Bezpieczeństwo cybernetyczne i przyszłość działań wojennych
→ Drony czy karabiny, czyli o uzbrojeniu armii XXI wieku
→ Rola podmiotów niepaństwowych w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
→ Równowaga między bezpieczeństwem a wolnościami obywatelskimi strategie antyterrorystyczne
→ Wojna na Ukrainie i jej geopolityczne implikacje
→ Zmiany klimatyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo światowe
→ Skrzyżowanie technologii i polityki zagranicznej, w tym rola sztucznej inteligencji i etyka autonomicznych systemów broni
→ Zmieniający się charakter stosunków międzynarodowych i (potencjalny) upadek liberalnego porządku międzynarodowego
→ Nowe oblicze zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, w tym pandemie i wojny biologiczne
→ Globalne zarządzanie i wyzwania związane z multilateralizmem w XXI wieku
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

 

PANEL EKSPERCKI
Panel ekspercki odbędzie się w piątek 18 sierpnia w godzinach 17.00 – 21.00.
Kolejność wystąpień jest następująca:
Elizabeth M. Zechenter (Emory University; alumna University of California at Los Angeles)
Will Waldorf (Wake Forest University; alumnus University of Virginia)
Sonia Bilocerkowycz (State University of New York; wcześniej: Fulbright Fellow; alumna Ohio State University)
Przemysław Osiewicz (Adam Mickiewicz University; wcześniej: Fulbright Fellow; alumnus Uniwersytetu im. Adama Mickiewcza w Poznaniu)
Tomasz Orłowski (Paris School of International Affairs – PSIA; wcześniej: Ambasador RP we Francji i Włoszech; alumnus Université de Poitiers)
Radosław Pyffel (Sobieski Institute; alumnus Uniwersytetu Warszawskiego)
Pozostali prelegenci wygłoszą swoje referaty w sobotę 19 sierpnia w godzinach 9.00-16.00.

 

 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. Akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Country Director Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/1gaVDeNdEtCyPwD46
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 sierpnia 2023 (termin ten nie zostanie przedłużony).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 sierpnia 2023 r.
Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2023 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/M9BX2spKXa8jxZgY9
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 10 sierpnia 2023. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z pełnym harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 229 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu i powszechnie uznawany).
• 279 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 129 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 169 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

JAK ZATYTUŁOWAĆ PRZELEW?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – International Conference on Foreign Policy & Security Studies.”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

 

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Olafa Hajnosza na adres: hajnosz@cfasofficial.com Chętnie pomożemy. Do zobaczenia!
__________
The International Conference on Foreign Policy & Security Studies jest zwieńczeniem półrocznego programu pt. Diploma in Foregin Policy and Security Studies (https://www.cfasofficial.com/…/diploma-in-foreign… ) w ramach którego amerykańscy eksperci od marca do czerwca 2023 przedstawiali wyzwania w światowej architekturze bezpieczeństwa w kontekście wojny na Ukrainie i destabilizacji politycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Status absolwenta programu NIE jest warunkiem wzięcia udziału w konferencji. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

Dyscyplina naukowa: nauki społeczne i polityczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych