Internet Law Academy | David Levine (ekspert Stanford University, Białego Domu i Kongresu USA)

Data konferencji: 2023-05-12
Data nadsyłania abstraktów: 27 kwietnia, 2023
Miejsce konferencji: Zoom
Organizator: Center For American & European Studies
Opłata konferencji: 249
Publikacja pokonferencyjna: nie
Center For American Studies zaprasza do udziału w 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐋𝐚𝐰 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 – intensywnym, certyfikowanym kursie weekendowym z Davidem Levine, profesorem prawa i ekspertem ds. prawa nowych technologii dla Uniwersytetu Stanforda, Kongresu Stanów Zjednoczonych i Białego Domu.
Internet Law Academy wprowadzi Cię w kluczowe zagadnienia prawa internetu i nowych technologii. 𝐖 𝐭𝐨𝐤𝐮 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐢, 𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐬𝐳 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐢 𝐚𝐦𝐞𝐫𝐲𝐤𝐚𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐞 𝐦𝐚𝐣𝐚̨𝐜𝐞 𝐳𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐮/𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢, 𝐰 𝐭𝐲𝐦 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐞 𝐝𝐨𝐭𝐲𝐜𝐳𝐚̨𝐜𝐞:
𝐚) 𝐳𝐚𝐰𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐦𝐨́𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭,
𝐛) 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚,
𝐜) 𝐭𝐚𝐣𝐞𝐦𝐧𝐢𝐜 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐥𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐬𝐳𝐩𝐢𝐞𝐠𝐨𝐬𝐭𝐰𝐚,
𝐝) 𝐞-𝐳𝐧𝐢𝐞𝐬ł𝐚𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚,
𝐞) 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐤𝐭𝐨́𝐰 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡,
𝐟) 𝐧𝐚𝐫𝐮𝐬𝐳𝐞𝐧́ 𝐩𝐫𝐲𝐰𝐚𝐭𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢,
𝐠) 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨́𝐰 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡,
𝐡) 𝐬𝐳𝐭𝐮𝐜𝐳𝐧𝐞𝐣 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐣𝐢,
𝐢) 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭𝐲𝐤𝐢,
𝐣)𝐤𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐰𝐚𝐥𝐮𝐭.
Ze względu na dynamikę i złożoność prawa cyberprzestrzeni, szczególna uwaga zostanie poświęcona aplikowaniu istniejących regulacji prawnych do cyfrowego świata oraz temu, jak nowe technologie podważają dotychczas funkcjonujące instytucje prawne.
Pokażemy jak w praktyczny sposób podejść do problemów biznesowych i osobistych, z którymi borykają się klienci, a także dostępne metody dochodzenia roszczeń w Europie i Stanach Zjednoczonych.
🗓 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Kurs odbywa się 12-13 maja 2023 online na platformie Zoom. Prof. Levine będzie łączyć się z uczestnikami w czasie rzeczywistym ze Stanów Zjednoczonych. Dokładne godziny szkolenia znajdują się poniżej.
📍𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
✓ Zyskasz głębokie zrozumienie europejskiego i amerykańskiego prawa internetu/cyberprzestrzeni (cyberlaw).
✓ Zdobędziesz umiejętności niezbędne prawnikom obsługującym klientów z branży e-commerce i technologicznej (np. jak prawnik powinien doradzić klientowi w kwestii zastosowania właściwych parametrów zbierania danych od dzieci za pośrednictwem strony internetowej?).
✓ Opanujesz umiejętność podejmowania dobrych decyzji prawnych w dynamicznym i wciąż mało rozumianym środowisku.
✓ Opanujesz umiejętności pisarskie, analityczne i ustne, które posiadać powinien nowoczesny prawnik.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝟏. 𝐏𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐤 (𝟏𝟕.𝟑𝟎 – 𝟐𝟎.𝟑𝟎 𝐂𝐄𝐓)
I. The Not-So-Straightforward Basics of Internet Law [Nie-takie-proste podstawy prawa Internetu/cyberprzestrzeni]
– What actually is the Internet? [Czym tak naprawdę jest Internet?]
– How should the Internet be defined in legal terms? [Jak zdefiniować prawne granice Internetu?]
– Who regulates the Internet? Navigating the breadth of various sources of European, American, and international law. [Kto reguluje Internet? Mnogość źródeł prawa: europejskie, amerykańskie i międzynarodowe]
– Rising importance of CyberLaw and its importance for modern lawyers. [Rosnąca rola prawa cyberprzestrzeni i jego znaczenie dla nowoczesnych prawników]
II. Contracts in E-commerce [Umowy w e-commerce]
– How is notice given by online merchants in Europe and the United States? [Jak sprzedawcy w internecie powinni informować o prawach i obowiązkach konsumentów w Europie i Stanach Zjednoczonych?]
– How are e-commerce contracts formed, and how should they be formed? [Jak konstruowane i zawierane są umowy w e-commerce i jak powinny być zawierane?]
– Do people even read contracts, and does it matter? (Yes, it matters if you’re a lawyer). [Czy konsumenci czytają umowy w Internecie i dlaczego ma to znaczenie?]
III. Cybersecurity and Trade Secrecy in Europe and the United States [Cyberbezpieczeństwo i tajemnice handlowe w Europie i Stanach Zjednoczonych]
– How does European and American law protect business computer data systems? [Jak europejskie i amerykańskie prawo chroni systemy sieci komputerowych przedsiębiorstw?]
– Legal action available in case of trespassing on a business computer data system. [Środki prawne dostępne w razie naruszenia bezpieczeństwa sieci komputerowej przedsiębiorstwa]
– How safe is it to store information in “the cloud”? [Na ile bezpieczne przechowywanie jest danych w chmurze?]
– How do you best protect secret information (company secrets) today? [Jakie są obecnie najlepsze metody ochrony tajemnic handlowych i innych informacji poufnych?]
𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝟐. 𝐒𝐨𝐛𝐨𝐭𝐚 (𝟏𝟐.𝟎𝟎 – 𝟏𝟔.𝟎𝟎 𝐂𝐄𝐓)
IV. Privacy in the Digital World [Prywatność w cyfrowym świecie]
– How is the right to privacy defined in Europe and the United States? [Jakie są granice prawa do prywatności w Europie i Stanach Zjednoczonych?]
– How does privacy relate to secrecy? [Jaki jest związek prawa do prywatności z ochroną tajemnic?]
– Will privacy ever exist online? [Czy prywatność w sieci będzie jeszcze istnieć?]
– How can you protect your clients’ privacy online? [W jaki sposób -chronić prywatność swoich klientów?]
V. Defamation, Freedom of Speech, Information Torts, and Social Media [Zniesławienie, delikty informacyjne i media społecznościowe]
– How do big social media companies regulate speech? [W jaki sposób duże media społecznościowe regulują swobodę wypowiedzi?]
– How does defamation work online in Europe and the United States? [Jakie są kryteri zniesławienia w internecie w Europie i Stanach Zjednoczonych?]
– How is cyber-speech protected under different legal regimes (EU, US)? [Jak chroniona jest swoboda wypowiedzi cyfrowej w Europie i Stanach Zjednoczonych?]
– Do social media companies have an unfair advantage? How can you fight back as a lawyer? [Czy media społecznościowe mają przewagę? Jak powinien radzić sobie z nimi prawnik?]
VI. Emerging Issues of the Digital Era [Najnowsze trendy Ery Cyfrowej]
– Is ChatGPT the end of creative speech? Is it the end of lawyers? [Czy ChatGPT to koniec kreatywnych form wypowiedzi? Czy to zmierz roli prawników?]
– Newest plans to regulate artificial intelligence [Najnowsze plany uregulowania sztucznej inteligencji]
– What is the future of cryptocurrency and central bank digital currencies? [Jaka jest przyszłość kryptowalut i cyfrowych walut banków centralnych?]
– Will the robots take over (and should lawyers care)? [Czy roboty przejmą władzę? I jaka w tym rola prawników?]
📕𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Uczestnicy otrzymają zestaw przydatnych materiałów, które można wykorzystać do nauki własnej także po zakończeniu kursu.
👨‍🏫𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
David S. Levine jest wykładowcą na Stanford University’s Center for Internet and Society oraz Elon University School of Law. W latach 2014-2017 prowadził badania nad Internetem w Center for Information Technology Policy uniwersytetu Princeton. Jest również założycielem i gospodarzem Hearsay Culture, pionierskiego programu radiowego w KZSU-FM prowadzonego przez Stanford University.
Jako specjalista z zakresu prawa tajemnic handlowych i prawa nowych technologii Levine pełni rolę eksperta dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, Białego Domu i licznych organizacji międzynarodowych. Jego publikacje ukazują się w wiodących amerykańskich i unijnych czasopismach akademickich, mediach i portalach internetowych (m.in. Slate). Levine jest współautorem książki “Information Law, Governance, and Cybersecurity” (West 2019).
Levine pracował dla nowojorskich kancelarii Pryor Cashman LLP i Windels Marx Lane & Mittendorf LLP oraz jako doradca prawny miasta Nowy Jork, zajmując się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa pracy i prawa gospodarczego. Levine jest absolwentem Cornell University i Case Western Reserve University School of Law.
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center For American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 349 PLN.
❗Koszt udziału z rabatem early-bird (obowiązuje tylko w razie rejestracji i uiszczenia opłaty do godz. 23.59 dnia 4 maja 2023) to tylko 249 PLN❗
Link do e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta):
https://buy.stripe.com/9AQeUU8V2g9ac485o4
✍️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀
Więcej informacji o rejestracji na szkolenie:
Po dokonaniu zgłoszenia przez znajdujący się na stronie formularz, automatycznie otrzymają Państwo odpowiedź o wpłynięciu danych do systemu.
Uwaga: radzimy nie zwlekać z rejestracją. Ze względu na charakter kursu, liczba miejsc jest ograniczona.
Ostateczny termin zapisów: 8 maja 2023.
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki szkolenia, pani Rity Tomala, na adres tomala@cfasofficial.com.
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych