IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Młode Dziennikarstwo

Data konferencji: 2020-12-10
Miejsce konferencji: online
Organizator: Koła Naukowe Studentów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
Opłata konferencji: 50 zł
Publikacja pokonferencyjna: tak

Koła Naukowe Studentów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję Naukową „MŁODE DZIENNIKARSTWO”, która odbędzie się on-line w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zgodnie z tradycją i profilem serii, zapraszamy do przedstawiania:
⎯ artykułów naukowych (analitycznych, przeglądowych, studium przypadku);
⎯ własnej twórczości w postaci prac z różnych dyskursów medialnych (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), m.in. reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów.

Naukowa część konferencji dotyczyć będzie analizy mediów za pomocą różnych metod badawczych, głównie językoznawczych, medioznawczych, pragmalingwistycznych i komunikologicznych, ale interesują nas również podejścia interdyscyplinarne. Jesteśmy zainteresowani rozważaniami dotyczącymi zarówno współczesnych tendencji przekazywania informacji i komunikowania się, jak i badaniami z zakresu historii, języka i kultury mediów tradycyjnych oraz nowych.

Proponujemy następujące zagadnienia:
⎯ Dziennikarstwo – misja czy profesja?
⎯ Dziennikarz/redakcja a hejt
⎯ Gatunki (nie)dziennikarskie w obliczu przemian kulturowych
⎯ Trendy współczesnych mediów
⎯ Media tradycyjne a (nowe) media
⎯ Językowo-kulturowe tabu w mediach tradycyjnych i nowych
⎯ Fake newsy
⎯ Etyka dziennikarska
⎯ Media a sytuacja społeczna, polityczna, gospodarcza (np. odniesienie do pandemii)
⎯ Genologiczna analiza gatunków medialnych
⎯ Leksykalna i pragmatyczna analiza wypowiedzi dziennikarskich
⎯ Poprawność językowa w mediach
⎯ Kreatywność leksykalna i graficzna w mediach
⎯ Marketing, reklama i PR w internecie.

Karty zgłoszeniowe (imię i nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, nr telefonu oraz temat wystąpienia, abstrakt do 500 znaków) prosimy przesyłać na adres: mlodedziennikarstwo@onet.pl do 15 listopada 2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje koszty publikacji pozytywnie zaopiniowanej do druku przez recenzenta tomu. Opłaty należy dokonać w terminie do 3 grudnia 2020 r. (po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia i danych do przelewu).

Artykuły naukowe zgodne z wymogami redakcyjnymi oraz twórcze prace własne prosimy przesłać na adres: mlodedziennikarstwo@onet.pl do 15 stycznia 2021 r.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Grażyna Filip (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Iwan Krupski (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (Uniwersytet Preszowski)

Komitet organizacyjny
dr Justyna Majchrowska
mgr Małgorzata Bożek
mgr Joanna Czerkies
mgr Honorata Smerecka
mgr Patrycja Olko

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo, Media i Komunikowanie
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych