IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

Data konferencji: 2021-01-29
Data nadsyłania abstraktów: 14 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: Lublin/Online
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi aspektami dotyczącymi polityki migracyjnej oraz jej wpływem na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Celem wydarzenia jest określenie zjawisk, przedstawienie aktualnych badań oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych pojęć.

Wśród zagadnień podejmowanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi omówienie historii migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz bezpieczeństwa; wyboru ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie; integracji bądź izolacji imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej.

Migracje to zjawiska oddziałujące na społeczeństwo przyjmujące oraz jego kulturę (ksenofobia, stereotypy i uprzedzenia, rasizm kulturowy, doświadczanie wielokulturowości). Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej. Ważną kwestią pod względem prawnym jest określenie kompetencji organizacji międzynarodowych oraz regionalnych działających w obszarze polityki migracyjnej m.in. dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z napływem imigrantów. Z perspektywy socjologicznej istotne jest narastające zjawisko drenażu mózgów oraz jego ekonomiczne konsekwencje.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
• migracje w prawie międzynarodowym oraz lokalnym,
• polityka zdrowotna i aspekty bezpieczeństwa,
• ekonomiczne efekty migracji,
• antropologiczne i socjologiczne przyczyny migracji,
• kulturowy wymiar migracji.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Zapraszamy do udziału w Konferencji demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, ekonomistów oraz przedstawicieli służby zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi pracami na temat migracji.

Rejestracja trwa do:
I tura do 19 listopada 2020 r.
II tura do 17 grudnia 2020 r.
III tura do 14 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronach:

Strona główna


https://www.facebook.com/konferencja.migracje/

Kontakt:
kontakt@konferencja-migracje.pl
+48 733 933 178

Dyscyplina naukowa: Kulturoznawstwo, Ekonomia, Finanse, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych