IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Data konferencji: 2021-01-27
Miejsce konferencji: Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Organizator: Wydział Chemii UMK
Opłata konferencji: 270 PLN - 615 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem spotkania jest prezentacja i dyskusja najnowszych osiągnięć, jak i wyzwań chemii koordynacyjnej, chemii bionieorganicznej, fizycznej chemii nieorganicznej oraz chemii materiałów nieorganicznych, a także nowego spojrzenia na stare problemy.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, NAUKI CHEMICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych