IV Sympozjum Business Process Management

Data konferencji: 2024-04-19
Data nadsyłania abstraktów: 31 marca, 2024
Miejsce konferencji: Centrum Nowoczesnych Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 5, 40-266 Katowice
Organizator: Katedra Informatyki Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Opłata konferencji: 150-200 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Katedra Informatyki Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza na IV Sympozjum Business Process Management (BPM), które odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tematem przyszłorocznego sympozjum będzie automatyzacja procesów biznesowych i sztuczna inteligencja w dobie wyzwań gospodarki.

Sympozjum Business Process Management organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i BPM Competence Center, Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Poprzednie edycje Sympozjum odbyły się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (I Sympozjum BPM – 17 listopada 2022), na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (II Sympozjum BPM – 21 kwietnia 2023) i w Sopocie (III Sympozjum BPM – 23 października 2023).

Celem Sympozjum jest rozwijanie tematyki BPM (Business Proces Management) na podstawie badań teoretycznych i praktycznych. Jest ono skierowane do badaczy, dydaktyków, praktyków i entuzjastów tematyki BPM, a także ma na celu wymianę doświadczeń oraz przekazanie informacji o ważnych wydarzeniach BPM w Polsce i na świecie.

Podczas IV Sympozjum BPM w Katowicach odbędą się prezentacje zaproszonych gości, wykłady ekspertów BPM, a także warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi informatycznych do modelowania procesów biznesowych.

Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych