IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”. PANEL DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Data konferencji: 2020-10-07
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG
Organizator: Katedra Prawa Morskiego WPiA UG Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Nie
IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi” jest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla rozwoju prawa morskiego ukierunkowanego na zrównoważoną żeglugę. Zrównoważona żegluga jest koncepcją holistycznego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta znajduje zastosowanie w sektorze żeglugowym i sprowadza się przede wszystkim do społecznej i środowiskowej odpowiedzialności opartej na obowiązkach o pochodzeniu prawnomiędzynarodowym. Została ona ugruntowana na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Praktyka zrównoważonej żeglugi ma na celu ich wzmocnienie.

Punktem wyjścia do dyskusji o prawie morskim dla zrównoważonej żeglugi są zagadnienia, będące przedmiotem prac toczących się przede wszystkim w Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W trakcie Konferencji w ramach trzech paneli zostaną poruszone wybrane zagadnienia, dotyczące prawnych i praktycznych oraz społecznych i gospodarczych aspektów zrównoważonej żeglugi, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i technologii nowej generacji, w tym sztucznej inteligencji oraz wprowadzenia do eksploatacji statków autonomicznych, a także zapewnienia statkom morskim bezpieczeństwa cybernetycznego.
Dyscyplina naukowa: NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych