Japan-Poland Student Conference 2022

Data konferencji: 2022-09-10
Miejsce konferencji: Kraków
Organizator: Japan-Poland Youth Association
Opłata konferencji: 400-700 zł
Publikacja pokonferencyjna: nie dotyczy

Kim jesteśmy?

Japan-Poland Student Conference to coroczne wydarzenie organizowane przez studentów i doktorantów zarówno z Polski, jak i Japonii, które odbywa się na przemian w jednym z dwóch wymienionych wyżej krajów. We wrześniu tego roku konferencja ma odbyć się w Krakowie. Podczas tego wydarzenia studenci, doktoranci oraz goście specjalni zgłębiają wiedzę na temat bilateralnych stosunków Polski i Japonii, przybliżają zagadnienia polsko-japońskich motywów w kulturze, historii, technologii oraz turystyce, a także dążą do promocji i zacieśnienia związków międzykulturowych między Japonią a Polską. Poprzez tę inicjatywę pragną zaoferować stałą, interaktywną platformę dla studentów i doktorantów zainteresowanych wielodziedzinowymi aspektami, łączącymi oba kraje. Mają również nadzieję, że dzięki kultywowaniu podobnych wydarzeń uda się przyczynić do wzmocnienia przyjaźni polsko-japońskiej na różnych płaszczyznach życia.

JPSC 2022 – After all, it’s a small world!

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie powiedzenie: „Świat jest jednak mały!”. Choć Japonia i Polska wydają się odległe, to dzięki obustronnemu wysiłkowi potrafią zbudować most łączący obie kultury i znaleźć wspólny język. 10 uczestników z Polski i 10 z Japonii spotka się w Krakowie, aby wziąć udział w wykładach i warsztatach z dziedzin: kultura, historia, technologia i turystyka oraz przygotować w grupach prezentacje o wnioskach płynących z całego tygodnia współpracy i dyskusji. To nie tylko szansa na poszerzenie horyzontów w trakcie spotkań z uczestnikami z innych krajów, ale także możliwość stworzenia razem porozumienia wykraczającego ponad obecne pojmowanie świata każdego z uczestników.

Języki

Na konferencji posługujemy się angielskim, a wspieramy dodatkowo japońskim i polskim. Występy japońskojęzycznych gości są tłumaczone.

Opłata konferencyjna

Wlicza się w nią noclegi, wyżywienie i ewentualne przejazdy w trakcie konferencji (np. do muzeum). Konferencja ma też dawać szansę studentom i doktorantom na tani przelot z Japonii do Polski lub Polski do Japonii (w zależności od roku), dlatego warto trzymać rękę na pulsie.

Dalsza droga

Uczestnicy konferencji często stają się jej organizatorami w kolejnych latach. Zachęcamy do współpracy!

Nasze social media

Dyscyplina naukowa: Tegoroczne panele dyskusyjne: 1. Historia, 2. Technologia, 3. Turystyka, 4. Kultura
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina sztuki