Język a Media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii

Data konferencji: 2021-03-18
Data nadsyłania abstraktów: 27 lutego, 2021
Miejsce konferencji: ON-LINE
Organizator: Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytut Filologii Polskiej UP
Opłata konferencji: 250 zł
Publikacja pokonferencyjna: Publikacja artykułu po dwóch pozytywnych recenzjach w monografii wieloautorskiej

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oInstytutu Filologii Polskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej (R)ewolucja języka i komunikacji
we współczesnych mediach w dobie pandemii
która odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 18-19 marca 2021 r. w  Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wzorem poprzednich trzech edycji naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów. Interesuje nas szerokie ujęcie badawcze języka i komunikacji w mediach oraz analiza ich wszelkich przejawów, zarówno rozważania teoretyczno-metodologiczne, jak i analizy materiałowe konkretnych przypadków.

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją następujące zagadnienia:

1. Język i komunikacja w mediach w świetle różnych perspektyw badawczych.

2. Oblicza pandemii we współczesnych mediach.

3. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów.

4. Medialne obrazy świata.

5. Media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne.

6. Nowa komunikacja: social media, blogosfera, FacebookTwitter, itp.

7. Public relations i ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.

8. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach.

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo, Media i Komunikowanie, Politologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych