Język migowy. Wyzwania, okazje, zalet i słabe strony edukacji języka migowego

Data konferencji: 2021-12-01
Miejsce konferencji: online
Organizator: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju z Cieszyna
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: brak

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu “Język migowy. Wyzwania, okazje, zalety i słabe strony edukacji języka migowego” ma na celu zainteresowanie tematem edukacji języka migowego i podjęciem dyskusji w tej kwestii. Jeśli chcesz wziąć udział jako naukowiec, lektor, tłumacz, prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji: dołącz do grupy: www.facebook.com/groups/jezyk.migowy.w.polsce/.

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, organizacja i zarządzanie, media i komunikowanie, pedagogika, psychologia, prawo i administracja, socjologia, pielęgniarstwo, kultura fizyczna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych