Konferencja Choroby zakaźne

Data konferencji: 2021-11-19
Data nadsyłania abstraktów: 10 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: TYGIEL
Opłata konferencji: 269-329 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa publikacja monografii naukowej

Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Podczas spotkania przyjrzymy się drogom zarażenia, postępowaniu terapeutycznemu oraz zabezpieczeniom jakie podejmowane są w przypadku wystąpienia danych chorób.

Dyscyplina naukowa: medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu