Konferencja Naukowa z cyklu „Rynki surowców”: „Przyszłość w obliczu zmian klimatycznych”

Data konferencji: 2021-11-25
Miejsce konferencji: Poznań
Organizator: Fundacja na rzecz Czystej Energii
Opłata konferencji: od 190 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Konferencja skierowana jest do:

  • ekspertów ds. energetyki i ochrony środowiska;

  • przedstawicieli przedsiębiorstw sektora energetycznego;

  • przedstawicieli administracji państwowej;

  • pracowników naukowych uczelni wyższych;

  • organizacji pozarządowych;

  • oraz dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa energetycznego oraz ochroną środowiska naturalnego.

Dyscyplina naukowa: politologia, IT, ekologia i ochrona środowiska, bezpieczeństwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych