KONFERENCJA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Data konferencji: 2020-11-18
Miejsce konferencji: online
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Opłata konferencji: brak
Publikacja pokonferencyjna: nie

Przed nami kolejna, piąta już edycja „Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu”. Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Temat odpowiedzialności społecznej, będący przedmiotem naszego zainteresowania, choć jest coraz, nadal pozostaje ważnym źródłem wiedzy i umiejętności. Tak, jak w poprzednich edycjach konferencji, chcemy umożliwić uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy, jak również kwalifikacji i doświadczeń z zakresu CSR, co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy i przyczyni się do poprawy jakości odpowiedzialnych działań.
Tak, jak w latach ubiegłych, konferencja obejmować będzie dwie części:

  • prelekcje
  • szkolenia
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych