Konferencja Studencka “Nieznane a warte poznania” oraz towarzyszący jej Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski

Data konferencji: 2022-04-26
Data nadsyłania abstraktów: 6 kwietnia, 2022
Miejsce konferencji: online, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Organizator: Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC
Opłata konferencji: bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: -

Tematyka kolejnej edycji naszej konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia, które pozostają na uboczu teoretyczno-muzycznych rozważań. Wierzymy, że spotkanie będzie okazją do przedstawienia ciekawych przemyśleń i wniosków z badań studentek i studentów teorii muzyki, muzykologii, kompozycji, dyrygentury ale także wszelkich innych specjalności, zajmujących się problematyką kulturowych białych plam, zapomnianych, pomijanych lub nieznanych szerzej tematów.

Wszystkich uczestników konferencji (zarówno prelegentów, jak i słuchaczy) obowiązuje rejestracja poprzez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/P33EYTjrJKCM5KAc6. Zgłoszenie referatu powinno obejmować tytuł wystąpienia oraz krótkie streszczenie (od 150 do 200 słów). Warunkiem zgłoszenia utworu do Międzyuczelnianego Koncertu Kompozytorskiego jest przesłanie partytury, informacji o składzie wykonawczym i wykonawcach. Termin zgłoszeń: 6 kwietnia 2022 r. O zakwalifikowaniu referatu i/lub kompozycji do udziału w konferencji i/lub koncercie uczestnicy czynni zostaną poinformowani najpóźniej 11 kwietnia 2022 r.

Termin rejestracji uczestników biernych: 24 kwietnia 2022 r.

Więcej szczegółów w wydarzeniu.

 

Zapraszamy serdecznie!

Dyscyplina naukowa: interdyscyplinarne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina sztuki