Konferencja “Współczesne Problemy”

Data konferencji: 2020-11-28
Data nadsyłania abstraktów: 13 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Warszawa
Organizator: SKN Aurum i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Opłata konferencji: 40zł
Publikacja pokonferencyjna: Brak

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego AURUM oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Ochrony Przyrody zapraszamy na kolejną organizowaną przez nas konferencję naukową “Współczesne problemy”. Odbędzie się ona w dniach 28-29.11.2020 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Analizę współczesnych problemów jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach. Czymś wartościowym może być analiza współczesnych problemów w skali globalnej lub regionalnej.

Zainteresowani jesteśmy wszystkimi problemami bieżącymi, szczególnie dotyczącymi:
* kwestii medycznych,
* kwestii psychologicznych,
* kwestii prawnych i politycznych,
* kwestii energetycznych i klimatycznych,
* kwestii ekonomicznych,
* kwestii społecznych,
* kwestii urbanistycznych,
* kwestii historii
* kwestii środowiskowych,
* kwestii międzynarodowych,
* kwestii przestępczości,
* kwestii transportowych,
* kwestii żywnościowych,
* kwestii mieszkaniowych,
* sytuacji demograficznej i rodzinnej,
* szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu,
* dostępu do edukacji
i innych.

Abstrakty należy przesyłać do 13 listopada na adres:
wspolczesne.problemy.konferencja@gmail.com

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/g7Cnmte8rGNGDY6h8
Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
– prosimy wysyłać w dwóch plikach doc oraz pdf
– prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji
– abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków
– prosimy o załączenie bibliografii
– prosimy o przedstawienie metodyki
-recenzja opiekuna koła/pracownika naukowego, ewentualnie członka zarządu koła naukowego
Program konferencji zostanie przedstawiony do 15 listopada. Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 15 listopada 2020.
Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty!
Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!
Opłata konferencyjna wynosi: 40 zł

Zapraszamy,
Zarząd
Studenckiego Koła Naukowego AURUM oraz
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Ochrony Przyrody

Dyscyplina naukowa: Nauki społeczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych