Konferencja: Wyzwania dla Euro-Azji. Przeszłość teraźniejszość przyszłość

Data konferencji: 2020-10-09
Miejsce konferencji: UW
Organizator: Doktoranckie Koło Nauk Społecznych
Opłata konferencji: 200 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Gwałtowne zmiany, które zaczęły się pojawiać od końca lat 90. XX wieku, a przyspieszyły na początku XXI wieku, pokazują, że kończy się hegemonia Stanów Zjednoczonych i jednobiegunowa równowaga sił. Globalny system powraca do wielobiegunowości lub niepolarności. Wschodzące mocarstwa, takie jak Chiny i potencjalne, takie jak Brazylia, Unia Europejska, Indie, Rosja czy ASEAN, w najbliższych latach będą odgrywać większą rolę i prawdopodobnie będą miały wpływ na to, jak świat poradzi sobie z globalnymi wyzwaniami.

W tym kontekście wydaje się, że Euro-Azja przygotowuje się do odgrywania kluczowej roli w światowej polityce i gospodarce. Niezbędne jest również postawienie pytania, jak kraje euroazjatyckie zmierzą się z głównymi wyzwaniami XXI wieku. Czy będą ze sobą współpracować czy konkurować, co będzie dla nich ważniejsze – interesy globalne / regionalne czy narodowe, wzrost gospodarczy czy ochrona środowiska i własne wartości?

Organizatorzy zapraszają naukowców i praktyków do udziału oraz proponowania referatów i paneli dotyczących szerokiego zakresu tematów związanych z problematyką euroazjatycką. Głównym celem konferencji jest analiza i omówienie najważniejszych wyzwań dla regionu euroazjatyckiego, które mogą mieć wpływ na resztę świata.

TEMATY KONFERENCJI:

● środowisko i zmiany klimatyczne
● migracji i integracji
● dyplomacji i stosunków międzynarodowych
● Euro- Azjatycka współpraca gospodarcza
● Inicjatywa Pasa i Szlaku
● Współpraca handlowa i gospodarcza ASEAN

RADA NAUKOWA
● Prof. Paweł Borkowski (Polska Akademia Nauk) – Przewodniczący
Rady Naukowej
● Prof. Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski)
● Prof. Yury Kulintsev (Rosyjska Akademia Nauk)
● Prof. Xiang DENG (Uniwersytet w Syczuanie)
● Prof. Jian SHI (Uniwersytet w Syczuanie)
● Prof. Karina Marczuk (Uniwersytet Warszawski)
● Prof. Philippe Humblé (Vrije Universiteit Brussel)
● dr Zeren Langjia (Instytut Studiów Europejskich – CASS)

Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA LĄDOWAI TRANSPORT, EKONOMIA I FINANSE, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych