Konferencja “Zmiany globalne”

Data konferencji: 2020-12-05
Data nadsyłania abstraktów: 13 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Warszawa
Organizator: SKN Aurum i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Opłata konferencji: 40zł
Publikacja pokonferencyjna: Brak

W imieniu SKN AURUM oraz IKNOP zapraszamy na kolejną organizowaną przez nas konferencję naukową “Zmiany globalne”. Odbędzie się ona w dniach 05-06.12.2020 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Analizę zmian globalnych jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach. Czymś wartościowym może być analiza zmian globalnych w skali globalnej lub regionalnej.

Zainteresowani jesteśmy wszystkimi zmianami bieżącymi, szczególnie dotyczącymi:
* kwestii medycznych,
* kwestii psychologicznych,
* kwestii prawnych i politycznych,
* kwestii energetycznych i klimatycznych,
* kwestii ekonomicznych,
* kwestii społecznych,
* kwestii urbanistycznych,
* kwestii historii
* kwestii środowiskowych,
* kwestii międzynarodowych,
* kwestii przestępczości,
* kwestii transportowych,
* kwestii żywnościowych,
* kwestii mieszkaniowych,
* sytuacji demograficznej i rodzinnej,
* szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu,
* dostępu do edukacji
i innych.

Abstrakty należy przesyłać do 13 listopada na adres:
zmiany.globalne.konferencja@gmail.com
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/ge9rUAARXRyBVMyT6
Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
– prosimy wysyłać w dwóch plikach doc oraz pdf
– prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji
– abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków
– prosimy o załączenie bibliografii
– prosimy o przedstawienie metodyki
– recenzja opiekuna koła/pracownika naukowego, ewentualnie członka zarządu koła naukowego

Program konferencji zostanie przedstawiony do 17 listopada. Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 17 listopada 2020.
Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty!
Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!
Opłata konferencyjna wynosi: 40 zł

Zapraszamy,
Zarząd
IKNOP
SKN AURUM

Dyscyplina naukowa: Nauki społeczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych